Om Wag the dog

Wag the dog logo

The expression "Wag the dog"

  • To cause a persuasive movement in any large body of influence, i.e., a mass of people, through means by which a lesser influence is utilized.
  • From the phrase, ’It’s the tail that wags the dog.’ This can be seen when a dog begins to wag it’s tail, and it’s body then follows.

Källa: Urban Dictionary

Det finns ett stort behov av att göra upp med gamla sanningar och myter samt på ett nyskapande sätt behandla motivation och talang i idrotten.

Genom Wag the Dog-podden vill vi hjälpa till att fylla kunskapsluckor som finns i idrotten – inkluderat motions– och hälsofrämjande beteende – samt skapa nyfikenhet för forskning och praktisk tillämpning inom rörelsen.

Det finns poddar om träning, fotboll, idrott och allt annat idag men ingen som vi har sett som är förankrad i forskning och vetenskap och samtidigt fokuserad på motivation och talang över ett brett spektrum av idrott.

På ett unikt sätt kommer Wag the Dog-podden kombinerar praktiska, forskningsbaserade råd, med insikter från framgångsrika idrottsrelaterade profiler för att vara en positiv kraft i den svenska och internationella idrottsmiljön.

Syftet med Wag the Dog-podden är att skapa intresse, debatt och sprida forskningsbaserad kunskap till en bred publik i och omkring idrotten, inklusive:

  • Tränare, ledare, styrelsemedlemmar, aktiva, supportrar och föräldrar involverade i idrotten.
  • Specialidrotts– samt distriktsförbund och studieförbund kopplade till idrotten.
  • Beslutsfattare runt idrotten som verkar i eller har inflytande över politik, idrottsfinansiering samt tjänstepersoner inom exempelvis fritids- och kulturförvaltning.

Vilka är vi?

Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare och arbetar utifrån idrottspsykologiskt– samt KBT–perspektiv. Hans idrottskarriär ledde till landslagsspel i bordtennis under den framgångsrika eran på 80 och 90-talet. Han har också varit tränare och ledare på elit och ungdomsnivå inom bordtennisen. Efter tio år som ansvarig för idrottspsykologi på Svenska Fotbollförbundet har Johan nyligen avslutat ett arbete i en av nordens mest framgångsrika fotbollsföreningar, F.C. København. Han är också knuten till forskningsgruppen i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad.  

Idag gör Johan mycket tillämpat arbete i svensk idrott. Relevant för podden är föreläsningar i hela Skandinavien, ett flertal skrivna böcker inom det idrottspsykologiska området. Senast boken till tränare, idrottsföräldrar och beslutsfattare om en utvecklande idrottsmiljö – Gör det bättre själv om du kan! Dessutom arbetar han med Örebro SK i Allsvenskan för herrar samt med prestationsutveckling i näringslivet.

 

Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi på Göteborgs Universitetet (Psykologiska institutionen). Hans forskning är framförallt inriktad mot den del av områdena idrottspsykologi och hälsopsykologi (på engelska: exercise psychology) som handlar om fysisk aktivitet, träning och psykologisk hälsa och motivation till fysisk aktivitet och hälsobeteenden.

En viktig del av Magnus professionella uppdrag är att sprida forsknings-baserad kunskap om motivation till en bredare publik. 

Redaktion

Producent / Jamie Smith
Teknisk producent / Peter Svensson
Post-produktion / Niklas Lilja
Rösten från läktaren / Kajsa Kalméus och Elin Ekblom Bak
Manus och research
 / Johan Fallby, Magnus Lindwall och Jamie Smith
Creative director / Ludvig Aust
Music / The Peter Svensson Project
Social media manager
 / Ella Smith Ygfeldt

Scroll to Top